صرفه جویی در سطح بسته بازی ساختگی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

شما عاشق اولین ذخیره سازی ساختگی، بنابراین ما فکر می کنیم که شما با یک بسته سطح اضافی پاداش. پیدا کردن یک راه کمک به فرار ساختگی از گره خورده است، به دار آویخته شده و به دام افتاده است.

کنترل بازی:

استفاده از موس برای بازی

PuzzleActionMouse SkillBalancingBalloonsBalanceSaveDummyLevelsPackGame