Sarah 's ngày Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Nhận Sarah và ngày của cô tất cả ăn mặc cho có ngày.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsGirlDress UpGirlsSarah-sDate