سانتا چی؟ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

جعبه ها را لمس کرده و رشد می کنند، جعبه بزرگتر امتیاز بیشتری می دهد. ضرب نمره تعداد جعبه ها در هوا است، ترکیب ها نیز نمره را زیاد می کنند. شما می توانید 10،000 تا 3،000،000 نمره و بیشتر.

کنترل بازی:
در بازی

Christmas Retro Blocks