Reindeers سانتا ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

شلوغ ترین زمان از سال برای سانتا و تیم او، از جمله این reindeers زیبا '. در حال حاضر، به شما اطمینان حاصل کنید که آنها دوباره 'به خوبی مراقبت از گرفته شده و آماده برای سفر طولانی آنها تخم ریزی' در شب کریسمس؟

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillSantaChristmasManagementSanta-sReindeers