Santa 's Reindeers 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Cung cấp cho các reindeers những gì họ cần, để giữ cho họ hài lòng. Chúc may mắn!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

AnimalChristmasManagementSanta-sReindeers