آزمایشگاه سانتا ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

برچسب هر ارائه با روبان با توجه.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

SimulationMouse SkillSanta-s