Santa Rockstar kim loại Giáng sinh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Tôi muốn gì cho Giáng sinh? Tôi muốn đá! Nằm xuống một số Joy Yuletide với Jolly St Nick, em bé!

Điều khiển:
Asdf để đá!

KidsGadgetSeriesMusicChristmasSantaRockstarMetal