سانتا راک استار متال کریسمس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

چه می توانم برای کریسمس می خواهید؟ من می خوام سنگ! وضع کردن برخی از شادی ایام عید تولد عیسی با پرچم دزدان سنت نیک، عزیزم!

کنترل بازی:
به asdf به سنگ!

KidsGadgetSeriesMusicChristmasSantaRockstarMetal