سانتا رایدر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

سانتا رانندگی در موتور جشن خود را! به سرعت او حاضر به ارائه! جمع آوری ارائه برای نقاط، پودینگ کریسمس برای سلامت، اما اجتناب از آتش بازی!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingMotorcycleObstacleCollecting ChristmasSantaRider