سانتا مسابقه غلاف بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

انتخاب یکی از سه نرم افزار-MOD کشیدن اتومبیل های مسابقه به مسابقه پایین نوار بکشید و ببینید اگر شما می توانید سریع ترین زمان دریافت کنید.

کنترل بازی:
منتظر چراغ سبز، پس از آن استفاده از نوار فضایی برای سرعت بخشیدن و بالا و پایین کلید های arrow به تغییر از طریق چرخ دنده ها.

شما تخم ریزی 'نیاز به زمان بندی خود را از راست به اجرا 1/4 مایل سانتا غلاف کشیدن نوار در کوتاه ترین زمان ممکن.

کل زمان است تا از زمان واکنش به چراغ ها و زمان سپری شده از اجرا.

DrivingRacingAdverSantaRacer