Santa Cross Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Đi xe máy của bạn như Santa Claus. Lấy quà, đi qua nhảy, thực hiện các thủ thuật và don

Điều khiển:
Trong game

Motorcycle Collecting Christmas