سانتا سانتا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

موتور سیکلت خود را به عنوان بابا نوئل سوار کنید. گرفتن هدیه، رفتن بیش از جهش، انجام ترفندها، و دان

کنترل بازی:
در بازی

Motorcycle Collecting Christmas