فروشگاه آبگرم سامی ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   92 81.82% with 11 votes

فروشگاه آبگرم سامی 'یک موفقیت بزرگ است! می تواند به شما رسیدگی به تمام مشتریان و آنها را به برخی از لحظات آرامش در زندگی پر تنش خود را به من بدهید؟

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingSimulationGirlRelaxationGirlsSami-sShop