استودیو ناخن سامی ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   130 100% with 13 votes

سامی استودیوی خود را باز کرده است و مغازه در حال حاضر به یک موفقیت بزرگ است! از مردم دور و نزدیک برای دیدن سامی برای مشاوره و مهارت های او می آیند. در این بازی شما باید به کمک سامی اجرا استودیو. با رسیدن به اهداف روزانه شما می توانید باز ارتقاء ویژه برای استودیو.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingGirlDecorateGroomingGirlsSami-sNailStudio