Salad máy chủ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Làm thế nào nhiều loại salad, bạn có thể phục vụ trong thời gian giới hạn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FoodCookingFood ServingSaladServer