Sabina Jewelry 3 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Cấp độ mới của trò chơi thoát khỏi phòng trực tuyến miễn phí bởi Escape-Free-Games. Có bốn sáng và đẹp như tranh vẽ cấp: văn phòng-phòng, đồ trang sức cửa hàng, hội thảo và tạp hóa 's. Bạn có một danh sách các đối tượng ẩn cần được tìm thấy. Click vào đối tượng bằng chuột. Tìm thấy tất cả các đối tượng để thoát khỏi phòng. Có tiền thưởng Gợi ý trong trường hợp bạn không tìm thấy đối tượng. Chỉ cần nhấp vào Gợi ý và các đối tượng cần được tìm thấy.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Android Hidden ObjectsSabinaJewelry