طلا و جواهر سابینا 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

سطوح جدید رایگان بازی آنلاین فرار از اتاق فرار رایگان بازی. چهار روشن و زیبا سطوح وجود دارد: دفتر اتاق، جواهرات مغازه، کارگاه و بقال ها '. شما باید یک لیست از جسم پنهان است که باید یافت می شود. در جسم با ماوس کلیک کنید. یافتن همه اشیاء به فرار از اتاق. جایزه نکته وجود دارد در صورتی که شما موفق به پیدا کردن جسم. فقط در تذکر کلیک کنید و در جسم است که باید یافت می شود.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Android Hidden ObjectsSabinaJewelry