S.w.a.t Awesome bản Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   248 75% with 32 votes

Có bao gồm! Những kẻ thù phong phú, nhưng như vậy là vũ khí! Bao nhiêu bạn có thể đi xuống trước khi họ áp đảo bạn?

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingActionStickShoot 'em UpBloodGoreKillingViolenceS-w-a-tAwesomeEdition