Đường băng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

lái máy bay của bạn trên đường băng và cất cánh chuyến bay của bạn mà không đánh được những trở ngại. Thu thập các tiện ích giao để hoàn thành mỗi cấp độ. Mỗi cấp có nhiệm vụ khác nhau để kết thúc. Thu thập năng lượng tăng tốc độ để tăng tốc độ của bạn và thu thập năng lượng áo giáp để lái xe với áo giáp xung quanh bạn. Sức khỏe không được thực hiện bằng sức mạnh giáp. Hoàn thành nhiệm vụ và mở khóa máy bay mới. Tốt nhất của may mắn!

Điều khiển:

Sử dụng các phím mũi tên để lái xe.

DrivingAircraftObstacleCollecting Runway