RunRun Mario Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   60 100% with 6 votes

Trợ giúp Mario để chạy càng xa càng tốt, kiếm điểm, mở khóa những thành tựu và thế giới mới, kỹ năng nâng cấp và cải tiến!

Điều khiển:

Sử dụng "không gian" để nhảy.

MarioCollecting RunningRunrun