Chạy Soldier Run Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Sống cuộc sống bận rộn của một trung đội tại chiến tranh.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureSoldier