Chạy Ninja Run 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   92 81.82% with 11 votes

Chạy Ninja chạy một lần nữa! Rằng 'Đúng vậy ... chúng tôi 'đã mang về trò chơi này cường độ cao của kỹ năng và phản xạ. Thời gian này với 14 cấp độ mới tâm uốn, kỹ năng mới đối tượng tương tác mới để sử dụng, những trở ngại mới để tránh di chuyển và phong cách mới. Chuẩn bị cho mình một chuyến đi hành động và cố gắng để đánh bại tất cả các cấp.

Điều khiển:
Phím mũi tên lên - để nhảy và đôi nhảy. Phím mũi tên xuống - Để trượt. Không gian bar - để tấn công.

FightingPurchase Equipment UpgradesNinjaObstacleCollecting Running