Run, มาริโอ เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   4513 77.59% with 58 votes

มาริโอมีการเรียกใช้และสามารถใช้ทอง, เห็ดและมอนสเตอร์

ตัวควบคุมเกม:
ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้าย กดสองครั้งขึ้นแป้นลูกศรเพื่อข้ามเตียง

MarioAdventurePlatformsCollecting Matching Running