Rugrats در برو وحشی نقطه تفاوت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

Rugrats در را در ماجراجویی های عجیب و غریب درهم. در این بازی شما نیاز به پیدا کردن تفاوت های بین دو عکس.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid RugratsWildSpot