بال سلطنتی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

آیا شما جرات به انجام stunts با هواپیما؟ اگر دوست دارید بازی های هواپیما این بازی شما است، شما باید برای غلبه بر سطوح مختلف از دشواری با هواپیما خود را.
پرواز را تا حد مجاز به منظور رسیدن به پایان این بازی رایگان اعتیاد آور هواپیما بسیار چالاک به انجام مانورهای بدون محدودیت، سرگرم کننده شبیه ساز پرواز..
بازی های رایگان برای خلبانان طرفداران هوا. بال سلطنتی، یک بازی توسط bitTales!

کنترل بازی:

لمسی برای پرواز.

FlyingMouse SkillAircraftBalancing