Rotten Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Vâng, nhưng những gì nếu bạn ghét đồ chơi mới của bạn? Thấy sự bất mãn của bạn bằng cách Trashing nhà! Bao nhiêu thiệt hại bạn có thể làm với một kick?

Điều khiển:
Không gian thanh cho quyền lực.
gian thanh một lần nữa để nhằm mục đích.

KidsChristmasRotten