جنگ های روتور بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پرواز چرخش تیغه کشتی خود را از طریق سطوح مختلف در تلاش برای نجات شاهزاده خانم.

کنترل بازی:
W، A، S، D / کلید فلش / موس - فوق العاده بیش از حد فلش دستگاه زمان - حرکت می کند کلیک / فاصله را ترک کرد.

FlyingObstacleRescue PrincessRotorWars