لباس عروس رمانتیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این دختر زیبا نیاز به یک شخص با استعداد برای کمک به او آماده شدن برای عروسی خود را. این مهم ترین روز زندگی اش است و او می خواهد به زیبا ترین عروس که تا به حال. سبک عروسی خود را و نگاه خود را مانند یک شاهزاده خانم، لباس شب لباس عروس زیبا ترین را انتخاب کنید به او لباس، انتخاب کنید تا مدل موهای زیبا برای او و دان در مورد تمام لوازم جانبی دیگر عروس نیاز دارد را فراموش کرده ام. در پایان، مطمئن شوید او نگاه کامل. لذت بردن از!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpRomanticBride