رمانتیک اکسپرس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

راهنما را بدون گرفتن توسط مسافر و یا میزبان در قطار متوجه زن و شوهر به بوسه، زن و شوهر را کلیک کنید برای شروع به بوسیدن

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillRomanceExpress