Rom Castle Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bảo vệ ngôi làng của bạn từ tấn công tàu bằng cách tung ra các mặt hàng khác nhau vào kẻ thù.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ActionDefenseThrowingCastleDefendCanonBoat