RoketPak משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

RoketDude - Extraordinaire סייר החלל העמוק יש רק נתקל בבעיה רצינית למצוא את עצמו לכוד בשדה אסטרואיד המסיבי ... מנסה נואש לברוח RoketDude הסלעים הקטלני מקבל מכה בראש על ידי אסטרואיד גדול למדי ומאבד את השליטה. נוטש את הספינה שלו ממש לפני שהוא מנפץ לאסטרואיד נוסף, רצועות RoketDude על YR-36 חליפת חלל RoketPak Yalium המתודלקת וקופץ מן אוויר הנעילה ...

בקרות משחק:
השתמש בעכבר ללחיצה על כפתורי התפריט הכחולים, ושימוש ביישומונים האפשרויות. לחץ על מקש X כדי להפעיל את המטוסים בRoketPak, וכדי לעבור ממצב הסרק למדינות נעות. לחץ על מקשי חיצים שמאלה או ימינה כדי להפוך RoketDude לנווט בכיוון זה.

SpaceCollecting RocketDefaultRoketpak