Transporter הרוק משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   10 100% with 1 votes

Transporter רוק, סלעי הובלה מאזור הכרייה לאזור המיון. חלק הסלעים הם מאוד חשוב כדי לוודא שאתה לא לא שחררת אותם. עם הכסף שצבר עבור כל עבודה, אתה יכול להשתמש כדי לקנות שדרוגים נוספים, כדי להפוך את המשאית מהר יותר וטוב יותר בביצוע סלעים כבדים.

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים כדי לנהוג.

DrivingObstacleTruckRocksTransporter