Ca sĩ nhạc rock Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Sân khấu được thiết lập, đèn sân khấu là trên, các loa được rú ầm ĩ, ban nhạc của bạn đang chơi một bài hát số của họ. Bạn cần phải ăn mặc để gây ấn tượng!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpDress UpRockSinger