سنگ کاغذ قیچی مسابقات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

به جهان معروف 'راک کاغذ قیچی تورنمنت خوش آمدید! نگاهی بر بهترین شما به عنوان استفاده از عقل خود را به تصمیم گیری نهایی: سنگ، کاغذ، قیچی یا؟

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FightingRockPaperScissorTournament