Rock Out Chick משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

שלה כמעט זמן לביצועים שלך מול העולם. אפרוח סלע זה נקרא עליך לתת לה קצת עזרה עם הסגנון שלה. הוא מתלבש בתלבושת הטובה ביותר לכך שצילומי הלילה שלה המופיעים במגזינים נראים מחר מדהים!

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

Dress UpCoolGirlChickDressDress UpRockGirly