Vùng lãnh thổ Robot Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Chụp / quốc phòng trò chơi thiết lập trong một tương lai robot với quân đội của con người và robot tấn công. Chúng tôi đã thực hiện 20 cấp, 10 đơn vị đối phương và sự cân nó là khá khó khăn. Tung hứng kẻ thù của bạn trong không khí để làm cho combo. Không quên để chuyển âm thanh trên.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureRobotTerritories