RoboFlu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Những robot bị bệnh. Họ lại 'đầy đủ các chữ cái hoặc một cái gì đó. Ông từ vựng để giải thoát! Hãy từ sử dụng chữ màu đỏ để làm sạch chương trình của bạn.

Điều khiển:
chuột

PuzzleWordRandom