مسابقه جاده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   114 73.33% with 15 votes

در این مسابقه موتور سیکلت رقابتی، شما رانندگی موتور خود را با دیگران به رقابت بپردازند. برنده خواهد شد پول بیشتری بدست آورید موتور سیکلت خود را برای به روز رسانی.

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند. N به spped. p برای مکث.

DrivingPurchase Equipment UpgradesRacingMotorcycleRoad