جاده مردگان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12523 84.46% with 148 votes

فرار از شهر قرنطینه های رانندگی از طریق بزرگراه پر از ارواح گرسنه، قتل عام و هرج و مرج در حالی که ارتش تلاش می کند تا شما را متوقف!

کنترل بازی:
W، A، SD - درایو
فاصله -. ترمز دستی
، E شاخ
R - برف پاک کن
F - پانچ / تپانچه.

ShootingDrivingActionShoot 'em UpBloodGoreStreetZombiesGunsViolenceRoadDead