راهزنان جاده خشم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

یک راهزن جاده ها و لذت بردن از وقت خود را به سرقت از کامیون ها در جنبش. چیزی که شما باید انجام دهید این است که به جای ماشین شما را استراتژیک در پشت کامیون هدف خود را و اقامت وجود دارد زمان مورد نیاز. شما یک تایمر است که به شما نشان می دهد که دقیقا برای چه مدت. مراقب باشید به سقوط و سعی کنید به پایان هر یک از هشت سطح قبل از زمان اجرا می شود خارج. شما می توانید انتخاب کنید تا برخی از یو پی اس های قدرت است که به شما کمک خواهد کرد که برای حفظ سلامت خود را، که به محافظت از شما یا که شما را با سرعت فوق العاده می دهد. به وقت بزرگ!

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingRacingChasing