Tai nạn đường sạch Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   147 66.67% with 21 votes

Làm sạch tai nạn đường để làm hương vị của học sinh như như Cảnh sát giao thông. Có một niềm vui để chơi

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleRoadAccidentCleaning