فروشگاه گل ریتا ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

به فروشگاه گل ریتا 'خوش آمدید. من شما را از طریق چگونه به گرفتن سفارش از مشتریان و از طریق اینترنت به راه رفتن. استفاده از موس خود را برای چک کردن ایمیل، با کلیک بر روی دسته و انتخاب، و سپس کشیدن مقدمات تکمیل شده را به مشتریان و یا کامپیوتر.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Role PlayingMouse SkillMatching Timing FlowerAndroid Rita-sShop