Rider rủi ro 6 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Có được trên xe máy của bạn và thực hiện một số pha nguy hiểm tuyệt vời!

Điều khiển:
Phím mũi tên để di chuyển 1-5 để làm pha nguy hiểm.

Motorbike PhysicsRiskyRider