ظهور مارشال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

بازی اکشن شگفت انگیز با بعضی از عناصر RPG و انتخاب بازیکن است که یک تاثیر بزرگ در گیم پلی و پیشرفت داستان.

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت به حمله (X3 به دسته کوچک موسیقی جاز) S حرکت خاص خود را به استفاده از D به پرش

RiseMarshals