Chạm nẩy lên Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   33 50% with 6 votes

kiểm soát bóng lớn màu xanh để ăn tất cả các ngôi sao trong một thời gian giới hạn.

Điều khiển:

chuột để chơi.

PuzzleBallMouse SkillRicochet