Giàu mỏ 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   111 91.67% with 12 votes

Chiến lược cắt dây thừng để hướng dẫn những viên đá quý với gnome ở mỗi cấp nguy hiểm đầy của gây nghiện puzzler dựa trên vật lý này.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để cắt dây thừng.

PuzzleDwarfBalanceMagicRichMine