غنی معدن 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   111 91.67% with 12 votes

قطع استراتژیک طناب به راهنمای سنگهای به محیط کاربری GNOME را در هر سطح پر خطر از این گیج اعتیاد آور فیزیک مبتنی بر.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به قطع طناب.

PuzzleDwarfBalanceMagicRichMine