ماشین ثروتمند بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   74 63.64% with 11 votes

این ماشین مسابقه بسته برخی از قدرت موشک جدی! انجمن جمع آوری سنگهای به شما به عنوان زوم از طریق هر سطح به همان سرعتی که شما می توانید.

کنترل بازی:
کلید های arrow به رانندگی کنید. Z
به استفاده از موشک.
X به استفاده از توربو. گالری نوار فضایی به پرش.

DrivingObstacleCollecting DefaultRichCars