Ribbitation بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در Ribbitation، شما در حال رفتن به حل پازل به چالش کشیدن. از آنجا که این platformer پازل بسیار منحصر به فرد است. توانایی های خود را بسیار محدود است، به عنوان شما نمی توانید پرش، و نه گرفتن بر روی نردبان در حالی که در حال سقوط. شما حتی نمی توانید انجام یک عمل، و شما نمی توانید دوباره تا زمانی که شما در حال حرکت را متوقف حرکت می کند!

کنترل بازی:
دستورالعمل: حرکت: WASD / کلیدهای پیکان راه اندازی مجدد: R

Action