نجات KIBA بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3511 76.09% with 46 votes

KIBA

کنترل بازی:

کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.
نوار فضایی به پرش.

AdventurePlatformsFruitCollecting AnimalJumpingPenguinJungleGirlsRescueKiba